سینگولاریتی نزدیک است

By | مرداد ۲ام, ۱۳۹۲|سینگولاریتی|

سینگولاریتی؟!؟! خطر!!! این مطالب جهان بینی شما را تغییر خواهد داد در صورت نداشتن آمادگی مطالعه نکنید! مقدمه یادمه دوران کارشناسی افکاری داشتم و با دوستام سرشون بحث می کردیم یکی از اونا این بود که انسان ها به کامپیوتر ها متصل خواهند شد و در نهایت همه به هم متصل خواهیم شد. اون موقع [...]